• ปากกาวัดค่าเกลือ Smart Sensor
  1,500.00 ฿
  1,900.00 ฿  (-21%)
 • ชุดทดสอบสภาพน้ำ Basic PH & CL Test kit Laswim
  390.00 ฿
  590.00 ฿  (-34%)
 • ชุดทดสอบสภาพน้ำ Basic PH & CL Test kit (15ml.) KOKIDO
  290.00 ฿
  499.00 ฿  (-42%)
 • ชุดวัดค่า pH&CL Emaux
  390.00 ฿
  499.00 ฿  (-22%)
 • ปากกาวัดค่าเกลือ
  2,990.00 ฿
  4,900.00 ฿  (-39%)
 • ชุดวัดค่า pH
  190.00 ฿
  290.00 ฿  (-34%)