• สระขนาดเล็ก Metal frame 2.2 เมตร
  2,490.00 ฿
  4,490.00 ฿  (-45%)
 • สระขนาดเล็ก Metal frame 2.6 เมตร
  3,490.00 ฿
  5,590.00 ฿  (-38%)
 • ชุดทดสอบสภาพน้ำ Basic PH & CL Test kit (15ml.) KOKIDO
  290.00 ฿
  499.00 ฿  (-42%)
 • กระชอนตักใบไม้ INTEX
  299.00 ฿
  400.00 ฿  (-25%)
 • หัวดูดตะกอน INTEX
  499.00 ฿
  700.00 ฿  (-29%)
 • หุ่นยนต์ดูดตะกอน ACTIVE 20
  49,900.00 ฿
  59,000.00 ฿  (-15%)
 • Sodium Bisulphate (pH-)
  190.00 ฿
  290.00 ฿  (-34%)
 • Prism frame 4x2 เมตร ระบบไส้กรอง
  21,900.00 ฿
 • CRYSTAL CLEAR pool Care 4 ลิตร
  800.00 ฿
 • ALGAE KILL Pool Care 4 ลิตร
  950.00 ฿
 • อ่างสปา Intex Pure Spa
  79,900.00 ฿
  114,150.00 ฿  (-30%)
 • เครื่องกรองระบบไส้กรอง (ไซส์เล็ก)
  2,490.00 ฿
 • ชุดวัดค่า pH&CL Emaux
  290.00 ฿
  499.00 ฿  (-42%)
 • คลอรีนผง
  120.00 ฿
 • ทรายกรองซิลิก้า Astral Pool
  900.00 ฿
 • Prism frame 16ฟุต ระบบไส้กรอง
  24,900.00 ฿
  39,000.00 ฿  (-36%)
 • TITANIUM ELECTRODE O-RING
  35.00 ฿
 • O-RING ON TITANIUM PLATES
  64.00 ฿
 • FLOW SENSOR
  642.00 ฿
 • L-SHAPE O-RING
  96.00 ฿
 • แท่งอ่านค่าเกลือ E.C.O Electrode for 32F (NEW)
  2,000.00 ฿
 • แท่งอ่านค่าเกลือ E.C.O Electrode for 24F (NEW)
  2,000.00 ฿
 • แท่งแปลงเกลือ Titanium electrode for 32F (NEW)
  3,000.00 ฿
 • แท่งแปลงเกลือ Titanium plates for 24F (NEW)
  3,000.00 ฿