นโยบายทางธุรกิจ

นโยบายทางธุรกิจ

1. นโยบายการจัดส่งสินค้า

1.1 บริษัทจะดำเนินการจัดส่งสินค้าหลังจากตรวจสอบว่าลูกค้าทำการแจ้งการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

1.2 บริษัทจัดส่งสินค้าภายใน 1-3 วันทำการ โดยพนักงานจัดส่งของบริษัทเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า ซึ่งตามปกติแล้วสินค้าจะถึงปลายทางภายใน 3 วัน (ซึ่งจะแจ้งการจัดส่งให้ทราบทางช่องทางที่ลูกค้าได้ติดต่อเข้ามา)

1.3 การดำเนินการจัดส่งสินค้า ถ้าลูกค้าแจ้งการชำระเงินหลัง 14.00 น. จะทำการจัดส่งสินค้าให้ในวันถัดไป

1.4 ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมาที่บริษัทต่อไปนี้ ลูกค้าจะต้องชำระค่าสินค้าที่ส่งกลับคืนและค่าจัดส่งสินค้าใหม่

- ข้อมูลที่ลูกค้าให้มีความผิดพลาด เช่น ที่อยู่ เบอร์โทร ไม่ถูกต้อง

- บริษัทจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าแล้ว ตามวันเวลาที่ตกลงกัน แต่ไม่สามารถติดต่อผู้รับสินค้าได้

 

2. นโยบายการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อทุกกรณี

 

3. นโยบายการคืนสินค้า

ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า หากสินค้ามีสภาพสมบูรณ์ แต่ถ้าหากสินค้ามีการชำรุด เสียหายให้ส่งคืนมาที่บริษัททันที (หากท่านรับสินค้าไปเกิน 7 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าจากท่าน)

     3.1 วิธีการส่งคืนสินค้า

         เมื่อท่านต้องการคืนสินค้า กรุณาติดต่อและส่งคืนมาที่

            บริษัท แฟมิลี่พูลเดย์ จำกัด

            ที่อยู่ : 1144/8 ถนนลาดกระบัง แขวง/เขตลาดกระบัง กทม.10520

            โทร.083-8576665 หรือ Line : @familypoolday

     3.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืน

         หากสินค้าที่ท่านได้รับไม่ถูกต้อง ชำรุด หรือเสียหาย ทางบริษัทยินดีที่จะไปรับสินค้าและทำการเปลี่ยนสินค้าให้ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในการคำสั่งซื้อ
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

     3.3 การเปลี่ยนสินค้าใหม่

         เมื่อทางบริษัทได้รับสินค้าของท่านคืน จะทำการประเมินสินค้าและตรวจสอบคุณภาพสินค้าของท่าน ซึ่งการดำเนินการจะใช้เวลาตรวจสอบประมาณ 7 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับคืนสินค้า แล้วทางบริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ท่าน โดยท่านจะได้รับแจ้งว่า เราดำเนินการจัดส่งสินค้าใหม่ให้ท่าน

และจะได้รับหมายเลขการจัดส่งสินค้าใหม่ด้วย

 

4. นโยบายการคืนเงิน

ทางบริษัทจะทำการคืนเงินเต็มจำนวนของรายการสั่งซื้อให้แก่ลูกค้า ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถหาสินค้ามาเปลี่ยนหรือทดแทนสินค้าเดิมที่ท่านได้สั่งซื้อไปได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนค่าสินค้า

จากกรณีขอคืนเงินสินค้าแตกหัก หรือชำรุด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา กรณีที่เป็นความผิดพลาดการผลิต หรือการจัดส่ง บริษัทฯ จะทำการจัดส่งสินค้าใหม่ไปให้ลูกค้าแทนการคืนเงิน

ในกรณีการคืนเงิน ท่านจะต้องส่งเอกสารและหลักฐานทางบัญชี เพื่อให้บริษัทดำเนินการจ่ายเงินคืนเข้าในบัญชีธนาคารของท่าน โดยจะมีระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 5-7 วันทำการ และทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบ เมื่อได้มีการจ่ายเงินคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

**หมายเหตุ**

เอกสารหลักฐานในการขอคืนเงิน คือ เลขบัญชีสำหรับให้ทางบริษัททำการจ่ายเงินคืน