นโยบายการจัดส่งสินค้า

                             นโยบายการจัดส่งสินค้า

1.1 บริษัทจะดำเนินการจัดส่งสินค้าหลังจากตรวจสอบว่าลูกค้าทำการแจ้งการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

1.2 บริษัทจัดส่งสินค้าภายใน 1-3 วันทำการ โดยพนักงานจัดส่งของบริษัทเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า

ซึ่งตามปกติแล้วสินค้าจะถึงปลายทางภายใน 3 วัน (ซึ่งจะแจ้งการจัดส่งให้ทราบทางช่องทางที่ลูกค้าได้ติดต่อเข้ามา)

1.3 การดำเนินการจัดส่งสินค้า ถ้าลูกค้าแจ้งการชำระเงินหลัง 14.00 น. จะทำการจัดส่งสินค้าให้ในวันถัดไป

1.4 ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมาที่บริษัทต่อไปนี้ ลูกค้าจะต้องชำระค่าสินค้าที่ส่งกลับคืนและค่าจัดส่งสินค้าใหม่

    - ข้อมูลที่ลูกค้าให้มีความผิดพลาด เช่น ที่อยู่ เบอร์โทร ไม่ถูกต้อง

    - บริษัทจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าแล้ว ตามวันเวลาที่ตกลงกัน แต่ไม่สามารถติดต่อผู้รับสินค้าได้