นโยบายการคืนเงิน

 นโยบายการคืนเงิน

ทางบริษัทจะทำการคืนเงินเต็มจำนวนของรายการสั่งซื้อให้แก่ลูกค้า ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถหาสินค้ามาเปลี่ยน

หรือทดแทนสินค้าเดิมที่ท่านได้สั่งซื้อไปได้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนค่าสินค้า

จากกรณีขอคืนเงินสินค้าแตกหัก หรือชำรุด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา กรณีที่เป็นความผิดพลาดการผลิต

หรือการจัดส่งบริษัทฯ จะทำการจัดส่งสินค้าใหม่ไปให้ลูกค้าแทนการคืนเงิน

ในกรณีการคืนเงิน ท่านจะต้องส่งเอกสารและหลักฐานทางบัญชี เพื่อให้บริษัทดำเนินการจ่ายเงินคืนเข้าในบัญชีธนาคารของท่าน

โดยจะมีระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 5-7 วันทำการ และทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบ เมื่อได้มีการจ่ายเงินคืนเป็นที่เรียบรยแล

**หมายเหตุ**

เอกสารหลักฐานในการขอคืนเงิน คือ เลขบัญชีสำหรับให้ทางบริษัททำการจ่ายเงินคืน