นโยบายการคืนสินค้า

นโยบายการคืนสินค้า

ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า หากสินค้ามีสภาพสมบูรณ์ แต่ถ้าหากสินค้ามีการชำรุด เสียหายให้ส่งคืนมาที่บริษัททันที

(หากท่านรับสินค้าไปเกิน 7 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าจากท่าน)

3.1 วิธีการส่งคืนสินค้า

เมื่อท่านต้องการคืนสินค้า กรุณาติดต่อและส่งคืนมาที่

บริษัท แฟมิลี่พูลเดย์ จำกัด

ที่อยู่ : 1144/8 ถนนลาดกระบัง แขวง/เขตลาดกระบัง กทม.10520 โทร.083-8576665 หรือ Line : @familypoolday

 

3.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืน

หากสินค้าที่ท่านได้รับไม่ถูกต้อง ชำรุด หรือเสียหาย ทางบริษัทยินดีที่จะไปรับสินค้าและทำการเปลี่ยนสินค้าให้ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในการคำสั่งซื้อ

โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

 

3.3 การเปลี่ยนสินค้าใหม่

เมื่อทางบริษัทได้รับสินค้าของท่านคืน จะทำการประเมินสินค้าและตรวจสอบคุณภาพสินค้าของท่าน ซึ่งการดำเนินการจะใช้เวลาตรวจสอบประมาณ 7 วันทำการ

นับจากวันที่บริษัทได้รับคืนสินค้า แล้วทางบริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ท่าน โดยท่านจะได้รับแจ้งว่า เราดำเนินการจัดส่งสินค้าใหม่ให้ท่าน

และจะได้รับหมายเลขการจัดส่งสินค้าใหม่ด้วย