ช่องทางการติดต่อบริษัทเมื่อลูกค้าต้องการลบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวที่บริษัทจัดเก็บ

ช่องทางการติดต่อบริษัทในกรณีที่ลูกค้าต้องการลบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวที่บริษัทจัดเก็บ

หากลูกค้าต้องการลบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ลูกค้าสามารถติดต่อมายัง

เว็บไซต์บริษัท    =     https://www.familypoolday.com/

Facebook          =     https://www.facebook.com/familypoolday

Youtube            =     https://www.youtube.com/channel/UCRBlVsS1b9X8a-oXedfOExA

Line                 =     @familypoolday

เบอร์โทร           =     083-8576665